ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ (ADR)
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ - ΕΥΦΛΕΚΤΑ - ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΠΙΝΑΚΑΣ
 
Κλάση 1: Εκρηκτικές ύλες και είδη.
όπως : βαμβακοπυρίτης, νιτροκυτταρινούχος πυρίτις, ζελατινώδης νιτρολουόλη, μελανή πυρίτις, φυσίγγια πεπιεσμένης μελανής πυρίτιδος, ζελατινώδης νιτρικές εκρηκτικές ύλες κ.λπ.
 
Κλάση 1.2: Είδη γεμισμένα με εκρηκτικές ύλες.
όπως : πυροσωλήνες, κρουσιφλεγή καψύλια, εμπύρια, φυσίγγια κυνηγιού, εμπρηστικά φυσίγγια, πυροκροτητές, καπνογόνοι μηχανισμοί κ.λπ.
 
Κλάση 1.3: Αναφλεκτήρες, πυροτεχνήματα και παρόμοια εμπορεύματα.
όπως : πυρεία ασφαλείας, σωληνωτοί αναφλεκτήρες, πυροτεχνικά είδη και παιγνίδια, στρογγυλά βαρελότα, εμπρηστικές βόμβες, βεγγαλικά, καπνογόνες ύλες κ.λπ.
 
Κλάση 2: Αέρια πεπιεσμένα, υγροποιημένα ή διαλυόμενα υπό πίεση.
όπως : αργό, άζωτο, οξυγόνο, υδρογόνο, μεθάνιο, φθόριο, CO, φυσικό αέριο, αέριο πόλεως, αμμωνία, χλώριο, βουτάνιο, προπάνιο, αιθάνιο, υδροχλώριο, διοξείδιο του άνθρακα κ.λπ.
 
Κλάση 3: Εύφλεκτα ύγρα.
όπως : βενζίνη, πετρέλαια, ορυκτά έλαια, προϊόντα συμπυκνώσεως, φυσικού αερίου υδατάνθρακες, αλκοόλες, αιθέρες, αλδεύδες, κετόνες, εστέρες, νιτρίλια, διθειούχος άνθρακας, παρασιτοκτόνα, υδρογονάνθρακες κ.λπ.
 
Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά.
όπως : ξυλάνθρακας, θείον, κυτταρινοιδή ταινιών, πλαστικοποιημένη νιτροκυτταρίνη, κόκκινος φωσφόρος, καουτσούκ, λιγνίτης, γαιάνθρακας, κώκ, ναφθαλίνη κ.λπ.
 
Κλάση 4.2: Ύλες υποκείμενες σε αυτόματη καύση.
όπως : λευκός και κίτρινος φωσφόρος, ενώσεις φωσφόρου με διάφορα μέταλλα, αλκύλια λιθίου, μέταλλα σε πυροφόρο μορφή, άνυδρα σουλφίδια καλίου ή νατρίου, φρεσκοκομμένος ξυλάνθρακας σε σκόνη κ.λπ.
 
Κλάση 4.3: Ουσίες που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό.
όπως : αλκαλομέταλλα (π.χ. κάλιο, νάτριο, ασβέστιο), πυριτιούχο ασβέστιο σε σκόνη πυριτιούχου αλκάλια, ανθρακοσβέστιο, τριφθοριούχο βόριο κ.λπ.
 
Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ύλες.
όπως : υδάτινα διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υπερχλωρικό οξύ, χλωρικά άλατα, υπερχλωρικό οξύ σε υδάτινα διαλύματα, νιτρικό αμμώνιο, λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου, τύπου Α1, Α2, A3, Α4 νιτρικό νάτριο, νιτρικό βάριο, νιτρικός μόλυβδος, ανόργανα νιτρώδη άλατα, υπεροξείδιο αλκαλικών μετάλλων κ.λπ.
 
Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια.
όπως : υπεροξείδιο διτριτογενούς βουτουλίου κ.λπ.
 
Κλάση 6.1: Τοξικές ύλες.
όπως : υδροκυανικό οξύ, νιτρίλια, νιτρογενείς οργανικές ενώσεις, αλκύλια μολύβδου όπως τετρααιθυλικός μόλυβδος, χλωρονιτροβενζόλια, κρεζόλες κ.λπ.
 
Κλάση 6.2: Απεχθείς ύλες και ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση.
όπως : νωπά δέρματα, νωπά κόκαλα, εντόσθια, αδένες, κοπριά, περιτώματα, άλλες ύλες ζώων κ.λπ.
 
Κλάση 7: Ραδιενεργές ύλες. (Ειδική κλάση)
 
Κλάση 8: Διαβρωτικές ύλες.
όπως : θειϊκό οξύ, νιτρικά οξέα, διαλύματα ιδροχλωρικού οξέος, διάλυμα καυστικής σόδας, διάλυμα καυστικής ποτάσας, διαλύματα υποχλωριώδους οξέως, βρώμιο, συσσωρευτές γεμιζόμενοι με αλκαλικά διαλύματα κ.λπ.
 
Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ύλες και είδη.
όπως άσβεστος PCB" S (π.χ. κλοφέν), συσκευές που περιέχουν PCB" S (π.χ. μετασχηματιστές) κ.λπ.
Είσοδος Μελών
Εγγραφή μέλους
Ξεχάσατε τον κωδικό;

Καταχώριση Επιχειρήσεως
http://www.drivakos.gr
http://www.superfast.com
Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή