ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Η ιστοσελίδα www.metafora.gr είναι ένας ηλεκτρονικός επαγγελματικός "Οδηγός Μεταφορών" και συναφών επαγγελμάτων. Παρέχει υπηρεσίες στο εκάστοτε μέλος-επισκέπτη προκειμένου να του προσφέρει πληροφορίες για τις μεταφορικές εταιρείες π.χ. από πού αναχωρούν, σε ποιό προορισμό μεταφέρουν εμπορεύματα (εντός και εκτός Ελλάδας), με ποιά μέσα μεταφοράς και τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες-Ειδικές εξυπηρετήσεις που καλύπτουν.

Αναλυτικά αναφέρονται:

α. Οι εταιρείες Εθνικών Μεταφορών με έδρα την περιοχή Αθηνών-Περιχώρων, με αναχώρηση από Αθήνα προς όλες τις περιοχές της Ελλάδος και οι επιπλέον Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες-Ειδικές εξυπηρετήσεις που καλύπτουν.
β. Οι εταιρείες Εθνικών Μεταφορών με έδρα την περιοχή Θεσσαλονίκης-Περιχώρων, με αναχώρηση από Θεσσαλονίκη προς όλες τις περιοχές της Ελλάδος και οι επιπλέον Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες-Ειδικές εξυπηρετήσεις που καλύπτουν.
γ. Οι εταιρείες Εθνικών Μεταφορών με έδρα την Υπόλοιπη Ελλάδα και οι επιπλέον Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες-Ειδικές εξυπηρετήσεις που καλύπτουν.
δ. Οι εταιρείες Διεθνών Μεταφορών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και υπόλοιπη Ελλάδα) και αναλύει ποιοί μεταφέρουν από την Ελλάδα προς και από ολόκληρο τον κόσμο με όλα τα μέσα μεταφοράς και οι επιπλέον Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες-Ειδικές εξυπηρετήσεις που καλύπτουν.
ε. Οι εταιρείες που έχουν Αποθήκες, Αποθηκευτικά κέντρα, Αποθήκες-Ψυγεία και ποιές κάνουν Logistics σε κεντρικές πόλεις της Ελλαδός.
στ. Οι εταιρείες Παροχών & Κατασκευών που σχετίζονται με τον κλαδό των μεταφορών σε κεντρικές πόλεις της Ελλαδός και τις Υπηρεσίες-Παροχές-Εργασίες-Ειδικές εξυπηρετήσεις που καλύπτουν.
ζ. Οι Ναυτιλιακές εταιρείες, οι Αεροπορικές εταιρείες και οι Ταχυμεταφορείς-courier με βάση την έδρα τους.
η. Οχηματαγωγά πλοία-Ferry Boats: Που πηγαίνουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και τις Ναυτιλιακές Εταιρείες με τα γραφεία και τους Αντιπροσώπους τους στα διάφορα λιμάνια της Ελλάδος και του εξωτερικού.
θ. Χρήσιμα τηλέφωνα: Επιμελητήρια, Υπουργεία, Λιμεναρχεία-Λιμενικές Αρχές, Πρεσβείες-Προξενεία, Υπεραστικά Λεωφορεία.
ι. Χρήσιμες Πληροφορίες: Γενικοί όροι αποθηκεύσεως εμπορευμάτων, Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων, Διεθνείς κανόνες μεταφοράς εμπορευμάτων (incoterms), Αναφορά στις κλάσεις των επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR).
ια. Τελευταία Νέα: Διάφορα νέα της Ελλάδας και σχετικά με τις μεταφορές.
ιβ. Πληροφορίες: Παρέχονται σχετικά με τις τιμές των μετοχών & τον καιρό.

Δικαίωμα εγγραφής μέλους έχουν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές ή μεγάλες καθώς και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν σχέση με την μεταφορά και τα συναφή επαγγέλματα και είναι πελάτες του καταλόγου "ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2013". Η χρήση του www.metafora.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες της υπηρεσίας, αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση της υπηρεσίας θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεως, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλα τα μέλη, χρήστες και επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση της υπηρεσίας. Το www.metafora.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεως. Όλα τα μέλη και οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στην υπηρεσία οφείλουν να ενημερώνονται και να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που όλα τα μέλη και οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον διαδικτυακό τόπο και μετά την ανακοίνωση τροποποιήσεων, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της υπηρεσίας, που σύμφωνα με το νόμο απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, το
www.metafora.gr ουδεμία ευθύνη φέρει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Όλες οι δραστηριότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στο όνομα και τον κωδικό του μέλους τεκμαίρεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τα μέλη, τα οποία και φέρουν πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο και τη χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το www.metafora.gr, προκειμένου: - Να παραπλανηθεί οποιοσδήποτε τρίτος σχετικά με την ταυτότητα του μέλους. - Να προκληθεί ζημία, με οποιονδήποτε τρόπο στο www.metafora.gr - Να παρεμποδιστεί η πρόσβαση οποιουδήποτε μέλους ή επισκέπτη στο www.metafora.gr εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα κλπ), όλα τα περιεχόμενα του www.metafora.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία που αφορούν την εταιρεία www.metafora.gr) συνιστούν πνευματική και Βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας
www.metafora.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σ’ αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσεως του δικτυακού τόπου, όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την εταιρεία www.metafora.gr για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία www.metafora.gr των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ www.metafora.gr


Τα στοιχεία των μελών κατά την εγγραφή τους στο www.metafora.gr πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον προσωπικό Κωδικό Εισόδου και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα στο www.metafora.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Δίδεται η δυνατότητα στο μέλος μέσω του Λογαριασμού του που άνοιξε στην υπηρεσία, άμεσης αλλαγής Κωδικού Εισόδου. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από το www.metafora.gr σε τρίτους. Το www.metafora.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Εισόδου από τρίτους, λόγω διαρροής του ή διάθεσής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημιώσεως από το μέλος, χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Εισόδου. Το www.metafora.gr δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την ενεργοποίηση Κωδικού Εισόδου ή να ακυρώσει τον κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο μέλος, χρήστη, και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του διαδικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβιάσεως των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείαs
www.metafora.gr επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων, φωτογραφιών, υποδειγμάτων εγγράφων των πόλεων, των κρατών κ.λπ. Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, έστω και με αλλοίωση ή παραποίηση των περιεχομένων που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπηρεσία προστατεύονται δε από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, και διαφοροποιεί με οπιανδήποτε παρέμβαση, με αλλοίωση ή παραποίηση, μεταβιβάζει, διανέμει, αναμεταδίδει ή αναδημοσιεύει, εμφανίζει ή επιδεικνύει αυτά σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους, σε διαδίκτυα ή δίκτυα ή ιστοτόπους με οιπονδήποτε τρόπο και για οιπονδήποτε λόγο ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του www.metafora.gr. To www.metafora.gr απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση του περιεχόμενου του δικτυακού τόπου, πλην της απλής και απ΄ευθείας αναγνώσεως προς ενημέρωση για αποκλειστικά προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς από το κάθε μέλος, χρήστη ή επισκέπτη αυτού. Περαιτέρω, το www.metafora.gr επιφυλάσσεται εν γένει έναντι πάντων κάθε νόμιμου και συμβατικού δικαιώματός της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Επίσης απαγορεύεται η παροχή πληροφοριών προς τρίτους, με ή χωρίς αμοιβή και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των περιεχομένων. Στην περίπτωση παράνομης χρήσεως, το www.metafora.gr δικαιούται να ενεργήσει δικαστικά για να απαγορεύσει τις ανωτέρω πράξεις και να αξιώσει την άρση της προβολής, την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής του ζημίας και χρηματικής αποζημιώσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.metafora.gr

Η ιστοσελίδα www.metafora.gr με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στο διαδικτυακό τόπο, ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως όλα τα μέλη και οι επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το www.metafora.gr, δεδομένης της φύσεως των παρεχομένων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσει έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό, το www.metafora.gr ούτε δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της υπηρεσίας. Ο διαδικτυακός τόπος της υπηρεσίας, παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλεισμένης κάθε ευθύνης του www.metafora.gr, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλα τα μέλη και οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσεως των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήσεως αυτών.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το www.metafora.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Τα μέλη και οι επισκέπτες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι το www.metafora.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των μελών ή επισκεπτών άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η ιστοσελίδα www.metafora.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση της υπηρεσίας ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των μελών και επισκεπτών σ' αυτή, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψεως των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το www.metafora.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του δικτυακού τόπου για λόγους συντηρήσεως ή αναβαθμίσεως ή γιά οποιονδήποτε λόγο. Αν και η  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε μέλος και επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της υπηρεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.metafora.gr δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των μελών του δικτυακού τόπου, τα οποία κοινοποιούνται στο
www.metafora.gr από τους ιδίους. Η διαχείριση, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών των υπηρεσιών του www.metafora.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος άρθρου καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει ερμηνευθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ν. 2474/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου οδηγίες (95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως ισχύει σήμερα. Το www.metafora.gr δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν και να ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του δικτυακού τόπου αποστέλλοντας e-mail. Το www.metafora.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση ή ενοικίαση των προσωπικών δεδομένων των πελατών σε κανένα τρίτο φορέα. Το www.metafora.gr δύναται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των πελατών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των μελών για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή το www.metafora.gr ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να αποστείλει στους πελάτες του διαδικτυακού τόπου έντυπα ή άλλη αλληλογραφία, δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις ηλεκτρονικώς, ή/και να παραδίδει προϊόντα ή βραβεία, κλπ. - Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.metafora.gr καθίσταται απολύτως απαραίτητη για την τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη του διαδικτυακού τόπου. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το www.metafora.gr έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που τα μέλη του διαδικτυακού τόπου καταθέτουν σε αυτό, στο βαθμό που είναι απόλυτα απαραίτητο για την παροχή υποστήριξης προς την υπηρεσία. Σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις του νόμου, επιτάσσεται η κοινοποίηση των εν λόγω δεδομένων, προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και διοικητικές Αρχές μετά από νόμιμο αίτημά τους. - Στην έκταση που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο το www.metafora.gr δεν φέρει, έναντι των μελών ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω της χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες της υπηρεσίας, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων. Στην περίπτωση που μέλος αποστείλει το υλικό του στην υπηρεσία, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, η υπηρεσία, υποχρεούται εντός 5 ημερών να έχει επεξεργαστεί το υλικό, ώστε να ολοκληρωθεί η προβολή του στον διαδικτυακό τόπο.

COOKIES

Το
www.metafora.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους-χρήστη ή επισκέπτη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο υπολογιστή του κάθε μέλους, χρήστη ή επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση εισόδου προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβιβάσεως της επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία το μέλος-χρήστης έχει ζητήσει. Τα cookies είναι κείμενα-αρχεία μέσω των οποίων ο server αναγνωρίζει τον υπολογιστή του κάθε μέλους-χρήστη στην υπηρεσία σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ακόμη και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Το μέλος-χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ρυθμίσει τον περιηγητή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον ειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.metafora.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσεως cookies σε καμμία περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση το μέλος-χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές του διαδικτυακού τόπου.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεως και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα δικαστήρια των ΑΘΗΝΩΝ που είναι αρμόδια λόγω έδρας της εταιρείας www.metafora.gr.
Είσοδος Μελών
Εγγραφή μέλους
Ξεχάσατε τον κωδικό;

Καταχώριση Επιχειρήσεως
http://www.drivakos.gr
http://www.superfast.com
Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή