ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - INCOTERMS
CFR = Cost and Freight - Αξία και Ναύλος πληρωτέα από τον αποστολέα (πωλητή).
 
CIF = Cost, Insurance and Freigh - Αξία εμπορεύματος, Ασφάλεια και Ναύλος πληρωτέα από τον αποστολέα (πωλητή)...αναφερόμενος τόπος προορισμού.
 
CIP = Carriage and Insurance Paid To - Αξία, Μεταφορά και ασφάλεια του εμπορεύματος πληρωτέα από τον αποστολέα (πωλητή).
 
CPT = Carriage Paid To - Μεταφορά πληρωμένη από τον αποστολέα (πωλητή)...αναφερόμενος τόπος προορισμού.
 
DAF = Delivered At Frontier - Παραδοτέο στα σύνορα από τον αποστολέα (πωλητή).
 
DDU = Delivered Duty Unpaid - Παραδοτέο, με Δασμούς απλήρωτους...αναφερόμενος τόπος προορισμού.
 
DDP = Delivered Duty Paid - Παραδοτέο με Δασμούς πληρωμένους...αναφερόμενος τόπος προορισμού.
 
DES = Delivered Ex Ship - Παραδοτέο εκ του πλοίου μη εκτελωνισμένο...αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως.
 
DEQ = Delinered Ex Quay - Παραδοτέο εκ της προκυμαίας (αποβάθρας) εκτελωνισμένο...αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως.
 
EXW = Ex Works - Παραδοτέα εκ του εργοστασίου...αναφερόμενος τόπος φορτώσεως του αποστολέως.
 
FAS = Free Alongside Ship - Ελεύθερο παραπλέρως του πλοίου...αναφερόμένο λιμάνι φορτώσεως.
 
FCA = Free Carrier - Ελεύθερο στον Μεταφορέα...αναφερόμένος τόπος φορτώσεως.
 
FOB = Free on Board - Ελεύθερο επί του πλοίου...αναφερόμενο λιμάνι φορτώσεως.
 
FOT = Free on Truck - Ελεύθερο επί του αυτοκινήτου...αναφερόμενος τόπος φορτώσεως.
Είσοδος Μελών
Εγγραφή μέλους
Ξεχάσατε τον κωδικό;

Καταχώριση Επιχειρήσεως
http://www.drivakos.gr
http://www.superfast.com
Καιρός και πρόγνωση για κάθε περιοχή